Welkom op OBDshop.nl! De website voor al je OBD hardware en software!

Garantie

Op alle geleverde producten geldt een garantietermijn van 24 maanden. Alle producten zijn getest en worden 100% werkend geleverd. Mocht het product defect raken binnen de garantietermijn zie dan het Retourneren pagina.

De factuurdatum geldt als begindatum van de garantie. Indien een product binnen de garantietermijn gebreken vertoont kan je in aanmerking komen voor reparatie of vervanging van het product. Zie de algemene voorwaarden.
De garantie vervalt indien de koper de schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van het product, hetgeen ter beoordeling van OBDshop.nl is.

Deze garantie is niet van toepassing indien:

- Het artikel of apparaat bij retourzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade.
- Er wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht.
- Sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
- Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.
- Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
- OBDshop.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.